Presentazione del volume "Vite internate: Katzenau 1915-1917"