Folgaria - Forte Sommo alto

Folgaria,

Informazioni

Luogo

Folgaria,

, - 38064 Folgaria (TN)

Per informazioni:

Tel. 0464 723053